PLA Badminton | 6. Turniej

Pomorska Liga Akademicka
Badminton | 6. Turniej
23.04.2022

O Lidze: https://www.azsgdansk.pl/pla/
https://www.facebook.com/pomorskaligaakademicka/

O nas: https://bit.ly/3jvMK5w